Tietoa palvelusta


tno-kunnat

Keski-Uudenmaan maahanmuuttajien asiointipalvelut Maspa on suunnattu Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien vieraskielisille asukkaille sekä toimijoille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa.

Maspan palvelussa annetaan neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi Kelaan, TE-palveluihin, Migriin, Sosiaali- ja terveydenhuoltoon, poliisin lupapalveluihin, pankkiasioihin, Digi- ja väestötietovirastoon, asumiseen, koulutuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.


Kielen muuttaminen selaimessa

Voit valita itse valikoiden ja asetusten kielen puhelimessasi.

 1. Avaa sivu puhelimella tai ‑tabletilla.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Lisää Lisää ja sitten Käännä ja sitten LisääLisää kieliä (voi olla puhelinmallista riippuen myös alapalkissa)
 3. Valitse haluamasi kieli.

Kielen muuttaminen tietokoneella

 1. Klikkaa sivulla hiiren oikealla
 2. Valitse > käännä kielelle
 3. Osoitepalkin oikealla puolella olevasta ikonista (esim. ) voit valita uusia kieliä

How to change the language in your browser

You can choose the language for menus and settings on your phone.

 1. Open the site you want to translate on your phone or tablet.
 2. To the right of the address bar, select More More , then tap Translate , then tapLisää More Languages
 3. Select your preferred language.

On your computer

 1. On your computer, open browser.
 2. Go to a foreign-language web page > right click > Translate
 3. To the right of the address bar, select Translate icon for more languages (e.g )

Matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

Kaikille Suomeen muuttaville tulee olla tarjolla tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä tarvittaessa yhteiskunnassa toimimista tukevaa neuvontaa ja ohjausta. Monelle työn tai opintojen perusteella Suomeen muuttavista tiedonsaanti tai neuvonta ja ohjaus matalan kynnyksen neuvontapalvelussa voi olla riittävä ja tarkoituksenmukainen tuki uuteen yhteiskuntaan asettautumiseen ja toimimiseen varsinaisen kotoutumispalvelun asiakkuuden sijaan. Neuvonnalla voidaan myös nopeuttaa tarpeenmukaisiin palveluihin siirtymistä. Palvelun tarjoaminen kevyempiin tuen tarpeisiin ja yleiseen asiointiin voi vapauttaa kotoutumis- ja muiden viranomaispalveluiden työaikaa varsinaiseen ohjaukselliseen työhön. Lisätietoja kotoutuminen.fi sivustolta.


Digituen verkosto

Maspa-palvelu on valtakunnallisen Digitukiverkoston jäsen. Digitukea tarjotaan laajasti kuntien, julkishallinnon toimijoiden, järjestöjen, erilaisten hankeiden ja yritysten toimesta. Tukea tarjotaan sekä kansalaisille että elinkeinotoimintaa harjoittaville. Digi- ja väestötietovirasto koordinoi digitukea ja toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana.

digitukea
Yleisöpäätteet ovat vapaasti käytettävissä. Annamme tarvittaessa apua verkkoasioinnissa.

Voit asioida tarvittaessa kuntien maahanmuuttajatoimistoissa mikäli tarvitset omankielistä palvelua tai et löydä tältä sivustolta tarvitsemaasi tietoa. Yhteystiedot oman kuntasi lähipalveluun löydät sivun alaosasta.


Keski-Uudenmaan kunnat kehittävät alueellista palvelua yhteistyönä työ- ja elinkeinoministeriön hankerahoituksella. Hankkeelle on myönetty TEM:n jatkorahoitus kaudelle 1.9.2023 – 31.12.2024.

Jaa juttu: